Rabu, 20 Januari 2010

BM 1 Sem 2 Latihan : PPISMP PK

UJIAN KETRAMPILAN TATABAHASA (MORFOLOGI)
Nama: _____________________________________
Tarikh:

Jawab semua soalan. Anda hanya diminta membulatkan jawapan yang betul.

1. Pilih perkataan yang betul imbuhannya: menghadkan, mengecam, mencat
2. Kenal pasti akronim gabungan huruf awal dalam bahasa Melayu: Taska, MPPM, KLIA
3. Yang manakah yang merupakan akronim gabungan suku kata: cergas, cermat, cerpen
4. Perkataan yang diimbuhkan dikenali sebagai: kata imbuhan, kata terbitan, kata awalan
5. Awalan juru- bermaksud kemahiran atau kepakaran: betul, salah
6. Awalan memper- ialah awalan yang membentuk kata kerja: betul, salah
7. Perkataan bercetak tebal dalam ayat “Bulu burung merak itu berkilat.”: kata adjektif,
kata kerja, kata nama
8. Akhiran -in, -at, -ah banyak terdapat pada kata pinjaman bahasa Arab: betul, salah
9. Antonim bagi perkataan bercetak tebal dalam ayat “Seniman P. Ramlee berbakat luar
biasa”: senimaniwati, seniwati, senimanita
10. Perkataan perlantikan ialah contoh pengimbuhan yang salah: betul, salah
11. Akhiran –kan digunakan pada kata adjektif sahaja: betul, salah
12. Apitan memper-... untuk kata adjektif tidak memperlukan akhiran –kan: betul, salah
13. Perkataan gemalai dan gemilang ialah contoh kata terbitan bersisipan: betul, salah
14. Yang manakah bukan kata majmuk bebas: atur cara, terima kasih, lut sinar
15. Pilih perkataan yang betul ejaannya: tengahari, ubah suai, gambar rajah
16. Anak emas, buah tangan dan kaki bola ialah contoh kata majmuk: betul, salah
17. Matahari digolongkan sebagai kata majmuk yang mantap: betul, salah
18. Mencampur adukkan ialah kata majmuk berapitan: betul, salah
19. Bukit bukau bukan kata ganda, kerana: bukau ada makna tersendiri; bukau seerti
dengan bukit; bukau tiada makna apa-apa
20. Lelaki dan jejaka ialah contoh kata ganda separa: betul, salah
21. Gunung-ganang dikatakan kata ganda kerana ganang sekadar berfungsi untuk
menimbulkan rentak kepada bunyi gunung: betul, salah
22. Allahyarhamah Datin Seri Endon binti Dato’ Mahmud ialah contoh kata nama khas
hidup manusia: betul, salah
23. Set telefon, langsir, dan meja ialah contoh kata nama am abstrak: betul, salah


24. Pilih kata nama khas hidup bukan manusia: Philips, Pak Belang, Sang Bedal
25. Penggunaan kata ganti nama diri ketiga istimewa kedudukannya dalam binaan ayat pasif bahasa Melayu: betul, salah
26. Kata ini dan itu ialah kata ganti tunjuk untuk maksud yang lebih umum: betul, salah
27. Penggunaan frasa disana, disini, disitu salah caranya kerana di berfungsi sebagai imbuhan: betul, salah
28. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mempunyai objek /penyambut: betul, salah
29. Kata kerja transitif aktif boleh dipasifkan: betul, salah
30. Kata kerja menguning dalam ayat Padi menguning di sawah. ialah contoh kata kerja tak transitif berpelengkap: betul, salah
31. Kata kerja beransur dalam ayat Dia beransur sihat. Ialah contoh kata kerja tak transitif berpelengkap: betul, salah
32. Terdapat lapan jenis penggunaan kata adjektif dalam situasi komunikasi bahasa Melayu: betul, salah
33. Ayu Madihah bertambah ayu apabila mengukir senyuman ketika menyambut tunangnya, Nawi. Perkataan ayu tergolong sebagai kata adjektif keadaan: betul, salah
34. Perkataan baru asalnya ialah baharu, iaitu kata adjektif untuk merujuk kepada masa: betul, salah
35. Perkataan dan, atau, tetapi hendaklah ditulis dalam huruf kecil apabila digunakan bersama-sama kata nama khas: betul, salah
36. Kata pemeri ialah dan adalah mempunyai fungsi yang sama dalam ayat: betul, salah
37. “Ya, benar sungguh katamu itu.” ialah contoh penggunaan kata pembenar:betul, salah
38. Penggunaan kata bilangan dalam rangkai kata Mesyuarat Agung Tahunan Ke-lima akan diadakan di Melaka: betul, salah
39. Saya tidak bersalah dalam hal itu. Penggunaan kata nafi ini betul / salah caranya.
40. Di dalam membincangkan isu tersebut, Malaysia bersikap berkecuali: betul, salah


BERBAHASALAH SECEKAPNYA KERANA BAHASA IALAH JIWA KEPADA BANGSA.
SANGGUPKAH ANDA MENJADI MANUSIA TANPA JIWA?

Tiada ulasan:

Catat Ulasan