Selasa, 22 September 2009

Nota Penting (2) Konsep Kaedah Fonetik: UAK (PISMP dan PGSR)

Konsep kaedah Fonetik


Untuk memahaminya, sila teliti nota berikut :

Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid, diikuti dengan pengenalan huruf konsonan, pembentukan suku kata, dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.


2.4 Aktiviti/Bengkel Kaedah Fonetik

Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut:

2.4.1 Membunyikan huruf dan asosiasi dengan benda

Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan
langkah-langkah berikut:

 membunyikan huruf A – Z

Setelah anda selesai membunyikan kesemua huruf anda dikehendaki

 mengasosiasikan benda dengan bunyi huruf tersebut.


2.4.2 Membatangkan suku kata dan perkataan

Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai, anda dikehendaki:

 membatang suku kata

Seterusnya, anda perlu

 menyebut/membunyikan perkataan tanpa membatang suku
kata

2.4.3 Membaca frasa dan ayat

Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki :

 membaca frasa

Teruskan aktiviti membaca dengan

 membaca ayat yang lengkap.


2.4.4 Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah
fonetik

Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah fonetik.

Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :


 Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkah-langkah tersebut.
 Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah fonetik seperti yang telah anda pelajari.Latihan


Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri, anda dikehendaki melaksanakan kaedah fonetik secara simulasi. Setelah itu, anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan