Sabtu, 26 September 2009

Nota Penting (4) Konsep Kaedah Pandang Sebut: UAK (PISMP dan PGSR)

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT

Untuk memahaminya, sila teliti nota berikut iaitu tentang kaedah pandang dan sebut.

Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Menurut Juriah Long et.al. (1994) perkataan diperkenalkan kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Semasa kad diimbaskan, murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar, dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.
Untuk memahami kaedah ini kita perlu melaksanakan aktiviti berikut:

4.1.1 Menyebut Perkataan

Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki melaksanakan
langkah-langkah berikut:

 menyebut perkataan

4.1.2 Mencerakinkan perkataan

Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai, anda dikehendaki:

 mencerakinkan perkataan menjadi suku kata

4.1.3 . Membina dan membaca ayat

Dengan menggunakan bahan bantu belajar anda dikehendaki:

 membina ayat

Teruskan aktiviti membaca dengan

 membaca ayat yang lengkap.

4.1.4. Menggunakan bahan bantu belajar untuk melaksanakan kaedah
pandang dan sebut

Pastinya kini anda telah mahir melaksanakan langkah demi langkah dalam kaedah pandang dan sebut.

Kini anda dikehendaki menggunakan kreativiti anda untuk :

 Membina bahan bantu belajar bagi melaksanakan langkah-langkah tersebut.
 Anda kini boleh menggunakan bahan bantu tersebut untuk melaksanakan kaedah pandang dan sebut seperti yang telah anda pelajari.

Latihan


Dengan menggunakan bahan bantu belajar bukan elektronik yang anda bina sendiri, anda dikehendaki melaksanakan kaedah pandang dan sebut secara simulasi. Setelah itu, anda dikehendaki menilai strategi pengajaran yang digunakan.

3 ulasan: